November 20 (Saturday) 15:00
“ 秘密路線 Undercover Routes” exhibition opening
venue: Nanhai Gallery (No. 3, Lane 19, Section 2, Chongqing S Rd, Zhongzheng District, Taipei City, 100)
Curators: Fernanda Hsueh, Daniella Romano, John Stephenson, Daria Prygunova, and Alejandra Sanchez Mack
Artists: LIN An Chi, CHEN Shiau Peng, HUANG Da Wang, CHIANG Yuan Hsiang, SHIU Jui Tsz